Munkáspárt programjai

A Magyar Munkáspárt programja

Miért van az?

Egy szabályt ismerünk:

A Munkáspárt Budapesti honlapja

Fogjunk össze a jövőnkért

Támogatni kívánom anyagilag a Munkáspártot

Megjelent A Szabadság legújabb száma: Megjelent A Szabadság legújabb száma:

Levelezésem

PayPal adomány

Hírlevélre feliratkozás

[Form hirlevel not found!]

Mielőtt megint jön az özönvíz, nekünk is van tennivalónk

Mielőtt megint jön az özönvíz, nekünk is van tennivalónk

Nem folyik le a rengeteg esővíz? Pocsolyás a járda a ház előtt?

Az alábbi szigorúnak tűnő összefoglalót a budafoki önkormányzat állította össze, de 99%-ban minden - legfőképpen nem zárt sorú beépítésű - budapesti területre vonatkozik. Szóval, ragadjatok gereblyét és kapát, és ellenőrizzétek, ti mindent megtettetek-e, amit lehet.

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása a vízelvezetési problémákra is rávilágított. A kerület számos területén nem folyik el a csapadékvíz, melyek oka a csapadékvíz-elvezető csatorna hiánya vagy szűkössége. Ezeket folyamatosan tisztíttatjuk, karbantartjuk, ahol az a kerület feladata, azaz a kerület tulajdonában vagy üzemeltetésében vannak.

Sajnos az illegálisan a csatornába bekötött csapadékvíz-bevezetések jelentős mértékben megterhelik a kerület szennyvízhálózatát. Nagyon sok ingatlan esetében pedig a csapadékvizet egyszerűen a közterületre vezetik ki.

A csapadékvizeknek a közterületre történő kivezetése kapcsán tudni kell, hogy a törvény értelmében a telken belüli csapadékvíz-elvezetés kialakítása nem az önkormányzat, hanem az ingatlan tulajdonosának a feladata. A vonatkozó kormányrendelet előírja:

A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez nem veszélyezteti senkinek a tulajdonát vagy a rendeltetésszerű használatot.

A telekről a csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy a csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.

Szintén fontos előírás, hogy a tulajdonos köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld-sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Budafok-Tétény Budapest XXII kerület közigazgatási területén a szennyvízcsatornázás elválasztó rendszerben épült ki 2015-ben, azaz tilos a csapadékvizek bevezetése a szennyvízcsatornába! Ahol ilyet találnak, a tulajdonos költségére megszüntetik a csapadékvíz bevezetését, és büntetést is kiróhatnak.